Bảo vệ và dịch vụ bảo vệ

Cập nhật: 11/03/2017
Lượt xem: 305
Cỡ chữ

Hoạt động bảo vệ là hoạt động của một pháp nhân cụ thể sử dụng lực lượng, phương tiện hay công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân hay tài sản của tập thể góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Nhân viên bảo vệ là người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, họ có đủ những điều kiện, tiêu chuẩn nhất định và cần thiết; họ có chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn được pháp luật quy định trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ.

Hiện nay, dịch vụ bảo vệ đang ngày càng phát triển do các Công ty, nhà máy, chung cư hay các cơ quan nhà nước,... ngày càng mọc lên nhiều trong khi các nhân viên nội bộ không thể đáp ứng hết được nhu cầu về an ninh, trật tự của tổ chức đó; các cá nhân quan trong, cán bộ Nhà nước cấp cao,... cũng cần được hỗ trợ, bảo vệ bởi các lực lượng chuyên nghiệp.

Nghiệp vụ bảo vệ là tổng hợp các kỹ năng chuyên môn, trang bị các thiết bị, vũ khí cho lực lượng bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn cho người và tài sản của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp.

Các nội dung của nghiệp vụ bảo vệ

- Biện pháp hành chính.

- Biện pháp quần chúng.

- Biện pháp tuần tra, canh gác.

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp phải tuân thủ các nội quy

- Làm nhiệm vụ công khai.

- Chịu trách nhiệm trước cán bộ cấp trên và người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi được giao nhiệm vụ.

- Có tinh thần tương trợ lẫn nhau khi thực hiện nhiệm vụ.

- Luôn phải có tinh thần thép, sẵn sàng đối phó với mọi đối tượng, trong mọi tình huống và phấn đấu toàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

- Tuân thủ đúng quy trình, quy định đã được bồi dưỡng huấn luyện.

- Luôn giữ thông tin liên lạc với cấp trên trong khi thực hiện nhiệm vụ, không tự ý thay đổi vị trí, công việc được giao.

- Có thái độ cộng tác nghiêm túc đối với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc.

Các loại loại hình của dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

- Dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định như: các cơ sở hạ tầng, nơi chứa đựng tài sản, nơi công cộng,...

- Dịch vụ bảo vệ mục tiêu di động như: bảo vệ trong các sự kiện, các chương trình thông tin, giải trí, hàng hóa trong quá trình vận chuyển,...

- Dịch vụ bảo vệ con người.

Bình luận facebook

VSC TẠI TP. Hồ Chí Minh

0904 621 656

daivscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Đà Nẵng

0932 399 559

baovevscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Hà Nội

0988 193 183

daivscvietnam@tgmail.com

Số người online: 3

Tổng truy cập: 171.242

VSC VIET NAMVSC VIET NAMTấm gương sángBảo vệ VSC Việt Nam tại Bảo Tín Minh ChâuBảo vệ VSC Việt Nam tại Mipec Rubik 360