Chương trình đào tạo

Cập nhật: 25/01/2017
Lượt xem: 1.037
Cỡ chữ
NỘI DUNG T. LƯỢNG
 
PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG (12t)
Bài 1 : Đặc điểm hoạt động và vai trò của BVCN
Bài 2 : Sự ra đời và phát triển của VSC VIET NAM
Bài 3 : Quy mô tổ chức và văn hóa VSC VIET NAM
Bài 4 : Nội quy, quy chế của VSC VIET NAM
 
4 tiết
2 tiết
2 tiết
4 tiết
 
PHẦN 2 : PHÁP LUẬT CƠ BẢN (8t)
Bài 1 : Pháp luật và những điều cần biết đối với BVCN
Bài 2 : Tội phạm và các trường hợp không phải là tội phạm
Bài 3 : Hiện trường và công tác bảo vệ hiện trường
 
4 tiết
2 tiết
2 tiết
 
PHẦN 3 : NGHIỆP VỤ BẢO VỆ (44t)
Bài 1 : Nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát
Bài 2 : Nhiệm vụ các vị trí cơ bản và quy trình làm việc
Bài 3 : Kỹ năng lập biên bản và báo cáo sự việc
Bài 4 : Quy trình  xử lý tình huống cơ bản
Bài 5 : Phương pháp bảo vệ khu đô thị chung cư cao cấp
Bài 6 : Phương pháp bảo vệ công trường
Bài 6 : Phương pháp bảo vệ nhà máy
Bài 7 : Phương pháp bảo vệ cao ốc văn phòng
Bài 8 : Phương pháp bảo vệ Ngân hàng
Bài 9 : Phương pháp bảo vệ siêu thị
Bài 10 : Phương pháp bảo vệ  hội trợ, Show sự kiện
 
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
4 tiết
 
PHẦN 4 : TÁC PHONG LÀM VIỆC (8t)
Bài 1 : Tác phong bảo vệ chuyên nghiệp
Bài 2 : Kỹ năng giao tiếp trong mội trường chuyên nghiệp
 
PHẦN 5 : KỸ NĂNG BỔ TRỢ (72t)
Bài 1 : Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ
Bài 2 : Võ thuật tự vệ
Bài 3 : Kỹ năng sơ cấp cứu
Bài 5 : Tiếng Anh giao tiếp
 

TỔNG THỜI LƯỢNG : 30 NGÀY
 
 
4 tiết
4 tiết
 
 
8 tiết
32 tiết
4 tiết
16 tiết

Bình luận facebook

VSC TẠI TP. Hồ Chí Minh

0904 621 656

daivscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Đà Nẵng

0932 399 559

baovevscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Hà Nội

0988 193 183

daivscvietnam@tgmail.com

Số người online: 1

Tổng truy cập: 261.739

VSC VIET NAMVSC VIET NAMTấm gương sángBảo vệ VSC Việt Nam tại Bảo Tín Minh ChâuBảo vệ VSC Việt Nam tại Mipec Rubik 360