Chương trình đào tạo

Cập nhật: 25/01/2017
Lượt xem: 478
Cỡ chữ
  1. Đào tạo theo chuyên ngành rộng, kết hợp một cách chuyên môn hóa một cách hợp lý  tạo điều kiện cho người học vừa có kiến thức toàn diện về lý luận nghiệp vụ bảo vệ, vừa tiếp cận với những chuyên đề của từng công tác cụ thể. Kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, giữa giảng dạy và thực hành. Xây dựng mối quan hệ có hiệu quả giữa Trung tâm dạy nghề với cơ quan, doanh nghiệp, các công ty dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ.
  2. Kết hợp giữa giảng dạy, học tập với giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống và nhân cách nghề nghiệp cho người học.
  3. Thực hiện tổng hợp các phương pháp sư phạm, tích cực đề cao vai trò của người học, đặc biệt tăng cường các khâu thực hành, thực hiện chặt chẽ quy chế dạy và học. Tăng cường cải tiển phương pháp giảng dạy và việc đánh giá kết quả học tập.

Bình luận facebook

VSC Hồ Chí Minh

0904 621 656

daivscvietnam@tgmail.com

VSC Đà Nẵng

0932 399 559

daivscvietnam@tgmail.com

VSC Hà Nội

0988 193 183

daivscvietnam@tgmail.com

Số người online: 8

Tổng truy cập: 136.733

VSC VIET NAMVSC VIET NAMVSC VIET NAM