Đào tạo

mô tả.

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NHÀ THẦU THI CÔNG

19/10/2020 - 152 lượt xem

Việc kiểm soát thi công tại các Tòa nhà, Siệu thị, TTTM, Tòa nhà Văn Phòng, Nhà máy, Bệnh viện, Trường học là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Bảo Vệ - An Ninh cơ sở. Cụ thể về điều kiện thi công, thời gian thi công, an toàn thi công, vệ sinh sau thi công...

Xem chi tiết

Việc kiểm soát thi công tại các Tòa nhà, Siệu thị, TTTM, Tòa nhà Văn Phòng, Nhà máy, Bệnh viện, Trường học là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Bảo Vệ - An Ninh cơ sở. Cụ thể về điều kiện thi công, thời gian thi công, an toàn thi công, vệ sinh sau thi công...

Xem chi tiết

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VỊ TRÍ VẬN HÀNH HỆ THỐNG IPARKING

16/10/2020 - 259 lượt xem

Hệ thống quản lý bãi xe thông minh (Iparking) đã được trang bị ở rất nhiều mô hình mục tiêu Bảo vệ như: TTTM; Siêu Thị; Tòa Nhà; KĐT; Bệnh Viện... Với mục đích quản lý trung thực, minh bạch và tiện lợi cũng như tăng tính an toàn cho cho bãi xe. Tuy nhiện để vận hành tốt, phòng ngừa các rủi ro và làm chủ được quy trình công nghệ của hệ thống Iparking thì người Bảo vệ chuyên nghiệp phải được đào tạo và tập huấn bài bản.

Xem chi tiết

Hệ thống quản lý bãi xe thông minh (Iparking) đã được trang bị ở rất nhiều mô hình mục tiêu Bảo vệ như: TTTM; Siêu Thị; Tòa Nhà; KĐT; Bệnh Viện... Với mục đích quản lý trung thực, minh bạch và tiện lợi cũng như tăng tính an toàn cho cho bãi xe. Tuy nhiện để vận hành tốt, phòng ngừa các rủi ro và làm chủ được quy trình công nghệ của hệ thống Iparking thì người Bảo vệ chuyên nghiệp phải được đào tạo và tập huấn bài bản.

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CỔNG HÀNH CHÍNH RA VÀO SIÊU THỊ - TTTM

16/06/2020 - 2.367 lượt xem

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại vị trí cổng hành chính siêu thị - TTTM biết chắc chắn rằng tất cả mọi người CBCNV (nhân viên, nhân viên tiếp thị của nhà cung cấp các công ty cung cấp dịch vụ, lao động thời vụ, khách đến liên hệ công tác) trước khi vào văn phòng, vào siêu thị - TTTM phải làm thủ tục đăng ký tại vị trí bảo vệ. Đồng thời phải có sự chấp thuận của Ban Giám Đốc siêu thị hoặc người có trách nhiệm liên quan. Ngoài công việc làm thủ tục đăng ký ra vào khu văn phòng và vào khu vực cửa hàng thì nhân viên bảo vệ cần có nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa, tài sản, CBCNV khi ra vào qua cửa hành chính đúng theo quy định của TTTM. Lưu trữ sổ sách, xử lý và báo cáo

Xem chi tiết

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại vị trí cổng hành chính siêu thị - TTTM biết chắc chắn rằng tất cả mọi người CBCNV (nhân viên, nhân viên tiếp thị của nhà cung cấp các công ty cung cấp dịch vụ, lao động thời vụ, khách đến liên hệ công tác) trước khi vào văn phòng, vào siêu thị - TTTM phải làm thủ tục đăng ký tại vị trí bảo vệ. Đồng thời phải có sự chấp thuận của Ban Giám Đốc siêu thị hoặc người có trách nhiệm liên quan. Ngoài công việc làm thủ tục đăng ký ra vào khu văn phòng và vào khu vực cửa hàng thì nhân viên bảo vệ cần có nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa, tài sản, CBCNV khi ra vào qua cửa hành chính đúng theo quy định của TTTM. Lưu trữ sổ sách, xử lý và báo cáo

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ XUẤT, NHẬP HÀNG SIÊU THỊ - TTTM

16/06/2020 - 2.768 lượt xem

Vị trí bảo vệ xuất, nhập hàng trong siêu thị là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng tại mục tiêu siêu thị - TTTM. Đó là nơi diễn ra quá trình giao và nhận hàng giữa người nhân viên nhà cung cấp hàng hóa thực hiện giao hàng với công nhân viên siêu thị.

Xem chi tiết

Vị trí bảo vệ xuất, nhập hàng trong siêu thị là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng tại mục tiêu siêu thị - TTTM. Đó là nơi diễn ra quá trình giao và nhận hàng giữa người nhân viên nhà cung cấp hàng hóa thực hiện giao hàng với công nhân viên siêu thị.

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ TUẦN TRA SIÊU THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

12/06/2020 - 4.353 lượt xem

Các siêu thị & trung tâm thương mại (TTTM) thông thường được mở tại các vị trí trung tâm Thành phố, khu vực tập trung đông dân cư. Có lượng khách ra/ vào tham quan mua sắm đông đúc, đủ mọi thành phần về trình độ văn hóa, chủng tộc và quốc gia. Bên cạnh hoạt động diễn ra khách hàng tham quan mua sắm còn tiềm ẩn các vấn đề tệ nạn và các rủi ro luôn song hành như. Mất an ninh trật tự, trộm cắp móc túi, phá hoại tài sản và tai nạn khác, …

Xem chi tiết

Các siêu thị & trung tâm thương mại (TTTM) thông thường được mở tại các vị trí trung tâm Thành phố, khu vực tập trung đông dân cư. Có lượng khách ra/ vào tham quan mua sắm đông đúc, đủ mọi thành phần về trình độ văn hóa, chủng tộc và quốc gia. Bên cạnh hoạt động diễn ra khách hàng tham quan mua sắm còn tiềm ẩn các vấn đề tệ nạn và các rủi ro luôn song hành như. Mất an ninh trật tự, trộm cắp móc túi, phá hoại tài sản và tai nạn khác, …

Xem chi tiết

DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

12/06/2020 - 4.381 lượt xem

Hướng đến mục đích duy trì sự ổn định cho mọi kinh doanh thương mại, đảm bảo công tác an ninh và an toàn tài sản của siêu thị & TTTM và khách hàng tham quan mua sắm. Đồng thời luôn nâng cao uy tín, năng lực canh tranh, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất và khẳng định đẳng cấp thương hiệu. Các nhà quản lý điều hành luôn tìm kiếm phương án Dịch Vụ Bảo Vệ Siêu Thị & TTTM an toàn hiệu quả và tốt ưu nhấ

Xem chi tiết

Hướng đến mục đích duy trì sự ổn định cho mọi kinh doanh thương mại, đảm bảo công tác an ninh và an toàn tài sản của siêu thị & TTTM và khách hàng tham quan mua sắm. Đồng thời luôn nâng cao uy tín, năng lực canh tranh, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất và khẳng định đẳng cấp thương hiệu. Các nhà quản lý điều hành luôn tìm kiếm phương án Dịch Vụ Bảo Vệ Siêu Thị & TTTM an toàn hiệu quả và tốt ưu nhấ

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHÒI CANH

06/06/2020 - 4.543 lượt xem

Vị trí bảo vệ chòi canh là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng nhất tại mục tiêu nhà máy, xí nghiệp. Đó là nơi để quan sát và nắm bắt được tình hình hoạt động, an ninh trật tự khu vực trong và ngoài nhà máy …

Xem chi tiết

Vị trí bảo vệ chòi canh là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng nhất tại mục tiêu nhà máy, xí nghiệp. Đó là nơi để quan sát và nắm bắt được tình hình hoạt động, an ninh trật tự khu vực trong và ngoài nhà máy …

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ XUẤT, NHẬP HÀNG NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP

04/06/2020 - 4.667 lượt xem

Trong quá trình xuất, nhập hàng luôn tiềm ẩn những mối rủi do về an ninh trật tự, sự an toàn về số lượng cũng như chất lượng của hàng hóa. Để bảo đảm được tính an toàn về an ninh trật tự và của hàng hóa ra, vào nhà máy thì Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ VSC Việt Nam chuyên đào tạo và cung cấp bảo vệ xuất, nhập hàng của nhà máy.

Xem chi tiết

Trong quá trình xuất, nhập hàng luôn tiềm ẩn những mối rủi do về an ninh trật tự, sự an toàn về số lượng cũng như chất lượng của hàng hóa. Để bảo đảm được tính an toàn về an ninh trật tự và của hàng hóa ra, vào nhà máy thì Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ VSC Việt Nam chuyên đào tạo và cung cấp bảo vệ xuất, nhập hàng của nhà máy.

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ TUẦN TRA NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP

04/06/2020 - 4.928 lượt xem

Như chúng ta thấy thời gian gần đây liên tục xảy ra các sự cố liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, cháy nổ tại các nhà máy – xí nghiệp. Nguyên nhân một phần do chủ quan cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, các thiết bị PCCC chưa được chú ý đầu tư đúng mức và một phần chính là do phát hiện sự cố quá muộn khiến cho công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Xem chi tiết

Như chúng ta thấy thời gian gần đây liên tục xảy ra các sự cố liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, cháy nổ tại các nhà máy – xí nghiệp. Nguyên nhân một phần do chủ quan cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, các thiết bị PCCC chưa được chú ý đầu tư đúng mức và một phần chính là do phát hiện sự cố quá muộn khiến cho công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Xem chi tiết
Trang 1/5

VSC TẠI TP. Hồ Chí Minh

0904 621 656

daivscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Đà Nẵng

0932 399 559

baovevscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Hà Nội

0988 193 183

daivscvietnam@tgmail.com

Số người online: 2

Tổng truy cập: 249.039

VSC VIET NAMVSC VIET NAMTấm gương sángBảo vệ VSC Việt Nam tại Bảo Tín Minh ChâuBảo vệ VSC Việt Nam tại Mipec Rubik 360