Đào tạo

mô tả.

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CỔNG HÀNH CHÍNH RA VÀO SIÊU THỊ - TTTM

16/06/2020 - 1.824 lượt xem

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại vị trí cổng hành chính siêu thị - TTTM biết chắc chắn rằng tất cả mọi người CBCNV (nhân viên, nhân viên tiếp thị của nhà cung cấp các công ty cung cấp dịch vụ, lao động thời vụ, khách đến liên hệ công tác) trước khi vào văn phòng, vào siêu thị - TTTM phải làm thủ tục đăng ký tại vị trí bảo vệ. Đồng thời phải có sự chấp thuận của Ban Giám Đốc siêu thị hoặc người có trách nhiệm liên quan. Ngoài công việc làm thủ tục đăng ký ra vào khu văn phòng và vào khu vực cửa hàng thì nhân viên bảo vệ cần có nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa, tài sản, CBCNV khi ra vào qua cửa hành chính đúng theo quy định của TTTM. Lưu trữ sổ sách, xử lý và báo cáo

Xem chi tiết

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại vị trí cổng hành chính siêu thị - TTTM biết chắc chắn rằng tất cả mọi người CBCNV (nhân viên, nhân viên tiếp thị của nhà cung cấp các công ty cung cấp dịch vụ, lao động thời vụ, khách đến liên hệ công tác) trước khi vào văn phòng, vào siêu thị - TTTM phải làm thủ tục đăng ký tại vị trí bảo vệ. Đồng thời phải có sự chấp thuận của Ban Giám Đốc siêu thị hoặc người có trách nhiệm liên quan. Ngoài công việc làm thủ tục đăng ký ra vào khu văn phòng và vào khu vực cửa hàng thì nhân viên bảo vệ cần có nghiệp vụ kiểm soát hàng hóa, tài sản, CBCNV khi ra vào qua cửa hành chính đúng theo quy định của TTTM. Lưu trữ sổ sách, xử lý và báo cáo

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ XUẤT, NHẬP HÀNG SIÊU THỊ - TTTM

16/06/2020 - 2.348 lượt xem

Vị trí bảo vệ xuất, nhập hàng trong siêu thị là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng tại mục tiêu siêu thị - TTTM. Đó là nơi diễn ra quá trình giao và nhận hàng giữa người nhân viên nhà cung cấp hàng hóa thực hiện giao hàng với công nhân viên siêu thị.

Xem chi tiết

Vị trí bảo vệ xuất, nhập hàng trong siêu thị là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng tại mục tiêu siêu thị - TTTM. Đó là nơi diễn ra quá trình giao và nhận hàng giữa người nhân viên nhà cung cấp hàng hóa thực hiện giao hàng với công nhân viên siêu thị.

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ TUẦN TRA SIÊU THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

12/06/2020 - 3.802 lượt xem

Các siêu thị & trung tâm thương mại (TTTM) thông thường được mở tại các vị trí trung tâm Thành phố, khu vực tập trung đông dân cư. Có lượng khách ra/ vào tham quan mua sắm đông đúc, đủ mọi thành phần về trình độ văn hóa, chủng tộc và quốc gia. Bên cạnh hoạt động diễn ra khách hàng tham quan mua sắm còn tiềm ẩn các vấn đề tệ nạn và các rủi ro luôn song hành như. Mất an ninh trật tự, trộm cắp móc túi, phá hoại tài sản và tai nạn khác, …

Xem chi tiết

Các siêu thị & trung tâm thương mại (TTTM) thông thường được mở tại các vị trí trung tâm Thành phố, khu vực tập trung đông dân cư. Có lượng khách ra/ vào tham quan mua sắm đông đúc, đủ mọi thành phần về trình độ văn hóa, chủng tộc và quốc gia. Bên cạnh hoạt động diễn ra khách hàng tham quan mua sắm còn tiềm ẩn các vấn đề tệ nạn và các rủi ro luôn song hành như. Mất an ninh trật tự, trộm cắp móc túi, phá hoại tài sản và tai nạn khác, …

Xem chi tiết

DỊCH VỤ BẢO VỆ SIÊU THỊ - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

12/06/2020 - 3.747 lượt xem

Hướng đến mục đích duy trì sự ổn định cho mọi kinh doanh thương mại, đảm bảo công tác an ninh và an toàn tài sản của siêu thị & TTTM và khách hàng tham quan mua sắm. Đồng thời luôn nâng cao uy tín, năng lực canh tranh, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất và khẳng định đẳng cấp thương hiệu. Các nhà quản lý điều hành luôn tìm kiếm phương án Dịch Vụ Bảo Vệ Siêu Thị & TTTM an toàn hiệu quả và tốt ưu nhấ

Xem chi tiết

Hướng đến mục đích duy trì sự ổn định cho mọi kinh doanh thương mại, đảm bảo công tác an ninh và an toàn tài sản của siêu thị & TTTM và khách hàng tham quan mua sắm. Đồng thời luôn nâng cao uy tín, năng lực canh tranh, chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng tốt nhất và khẳng định đẳng cấp thương hiệu. Các nhà quản lý điều hành luôn tìm kiếm phương án Dịch Vụ Bảo Vệ Siêu Thị & TTTM an toàn hiệu quả và tốt ưu nhấ

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CHÒI CANH

06/06/2020 - 3.994 lượt xem

Vị trí bảo vệ chòi canh là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng nhất tại mục tiêu nhà máy, xí nghiệp. Đó là nơi để quan sát và nắm bắt được tình hình hoạt động, an ninh trật tự khu vực trong và ngoài nhà máy …

Xem chi tiết

Vị trí bảo vệ chòi canh là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng nhất tại mục tiêu nhà máy, xí nghiệp. Đó là nơi để quan sát và nắm bắt được tình hình hoạt động, an ninh trật tự khu vực trong và ngoài nhà máy …

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ XUẤT, NHẬP HÀNG NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP

04/06/2020 - 4.193 lượt xem

Trong quá trình xuất, nhập hàng luôn tiềm ẩn những mối rủi do về an ninh trật tự, sự an toàn về số lượng cũng như chất lượng của hàng hóa. Để bảo đảm được tính an toàn về an ninh trật tự và của hàng hóa ra, vào nhà máy thì Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ VSC Việt Nam chuyên đào tạo và cung cấp bảo vệ xuất, nhập hàng của nhà máy.

Xem chi tiết

Trong quá trình xuất, nhập hàng luôn tiềm ẩn những mối rủi do về an ninh trật tự, sự an toàn về số lượng cũng như chất lượng của hàng hóa. Để bảo đảm được tính an toàn về an ninh trật tự và của hàng hóa ra, vào nhà máy thì Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ VSC Việt Nam chuyên đào tạo và cung cấp bảo vệ xuất, nhập hàng của nhà máy.

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ TUẦN TRA NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP

04/06/2020 - 4.496 lượt xem

Như chúng ta thấy thời gian gần đây liên tục xảy ra các sự cố liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, cháy nổ tại các nhà máy – xí nghiệp. Nguyên nhân một phần do chủ quan cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, các thiết bị PCCC chưa được chú ý đầu tư đúng mức và một phần chính là do phát hiện sự cố quá muộn khiến cho công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Xem chi tiết

Như chúng ta thấy thời gian gần đây liên tục xảy ra các sự cố liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, cháy nổ tại các nhà máy – xí nghiệp. Nguyên nhân một phần do chủ quan cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, các thiết bị PCCC chưa được chú ý đầu tư đúng mức và một phần chính là do phát hiện sự cố quá muộn khiến cho công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, gây thiệt hại về người và tài sản.

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ CỔNG CHÍNH NHÀ MÁY - XÍ NGHIỆP

01/06/2020 - 4.587 lượt xem

Vị trí bảo vệ cổng chính là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng nhất tại mục tiêu nhà máy, xí nghiệp. Đó là nơi ra vào, nơi tiếp xúc của chủ quản, khách, nhân viên,… là bộ mặt và là lá chắn bảo vệ của mục tiêu.

Xem chi tiết

Vị trí bảo vệ cổng chính là một trong những vị trí bảo vệ quan trọng nhất tại mục tiêu nhà máy, xí nghiệp. Đó là nơi ra vào, nơi tiếp xúc của chủ quản, khách, nhân viên,… là bộ mặt và là lá chắn bảo vệ của mục tiêu.

Xem chi tiết

NGHIỆP VỤ BẢO VỆ NHÀ MÁY- BẢO VỆ VSC VIỆT NAM

09/04/2020 - 1.875 lượt xem

Kinh tế xã hội phát triển kéo theo tình hình an ninh trật tự cũng diễn biến vô cùng phức tạp. Các tệ nạn xã hội, trộm cắp… xảy ra thường xuyên với mức độ và tính chất ngày một khó lường. Do đó, dịch vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà kho, công xưởng ra đời. Bảo vệ nhà máy chính là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự chung… góp phần tạo môi trường hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết

Kinh tế xã hội phát triển kéo theo tình hình an ninh trật tự cũng diễn biến vô cùng phức tạp. Các tệ nạn xã hội, trộm cắp… xảy ra thường xuyên với mức độ và tính chất ngày một khó lường. Do đó, dịch vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, nhà kho, công xưởng ra đời. Bảo vệ nhà máy chính là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự chung… góp phần tạo môi trường hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

Xem chi tiết
Trang 1/5

VSC TẠI TP. Hồ Chí Minh

0904 621 656

daivscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Đà Nẵng

0932 399 559

baovevscvietnam@tgmail.com

VSC TẠI Hà Nội

0988 193 183

daivscvietnam@tgmail.com

Số người online: 1

Tổng truy cập: 202.809

VSC VIET NAMVSC VIET NAMTấm gương sángBảo vệ VSC Việt Nam tại Bảo Tín Minh ChâuBảo vệ VSC Việt Nam tại Mipec Rubik 360