Giải pháp công nghệ bảo vệ giám sát báo động

Dịch vụ giám sát báo động của Thắng Lợi Việt Nam cung cấp cho Quý khách hàng thông qua hệ thống thiết bị báo động lắp tại mục tiêu bảo vệ và được kết nối liên tục với trung tâm điều hành. Khi có sự cố xảy ra, tín hiệu báo động lập tức được báo đến trung tâm điều hành và các địa chỉ quy định. Ngoài những nhân sự tại chỗ, Thắng Lợi Việt Nam luôn sẵn sàng lực lượng Đối Ứng là những Chuyên viên an ninh dày dạn kinh nghiệm tới hiện trường để cùng tham gia xử lý vụ việc

GIẢI PHÁP BẢO VỆ GIÁM SÁT BÁO ĐỘNG

13/04/2018 - 898 lượt xem

13/04/2018 - 898 lượt xem

Dịch vụ giám sát báo động của VSC Việt Nam cung cấp cho Quý khách hàng thông qua hệ thống thiết bị báo động lắp tại mục tiêu bảo vệ và được kết nối liên tục với trung tâm điều hành. Khi có sự cố xảy ra, tín hiệu báo động lập tức được báo đến trung tâm điều hành và các địa chỉ quy định. Ngoài những nhân sự tại chỗ, VSC Việt Nam luôn sẵn sàng lực lượng Đối Ứng là những Chuyên viên an ninh dày dạn kinh nghiệm tới hiện trường để cùng tham gia xử lý vụ việc.

Xem chi tiết

Dịch vụ giám sát báo động của VSC Việt Nam cung cấp cho Quý khách hàng thông qua hệ thống thiết bị báo động lắp tại mục tiêu bảo vệ và được kết nối liên tục với trung tâm điều hành. Khi có sự cố xảy ra, tín hiệu báo động lập tức được báo đến trung tâm điều hành và các địa chỉ quy định. Ngoài những nhân sự tại chỗ, VSC Việt Nam luôn sẵn sàng lực lượng Đối Ứng là những Chuyên viên an ninh dày dạn kinh nghiệm tới hiện trường để cùng tham gia xử lý vụ việc.

Xem chi tiết