Khác biệt

Công ty bảo vệ đầu tiên tại Việt Nam đạt được
*** Phòng Nghiệp Vụ ***
1.1.Chức năng
=> Quản lí đội ngũ nhân viên bảo vệ của công ty.
=> Quản lí chất lượng dịch vụ bảo vệ.
=> Quản lí cơ sở vật chất theo biên chế.
1.2.Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn vùng triển khai phương án bảo vệ.
2. Sắp xếp, phân bổ, điều động nhân viên bảo vệ về vùng.
3.Hướng dẫn, kiểm soát, việc xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ tại mục tiêu đối với các vùng.
4. Hướng dẫn việc kiểm soát đánh giá năng lực nhân viên.
5. Xử lý các vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại mục tiêu.
6. Tiếp thu và giải quyết những ý kiến của khách hàng về chất lượng DVBV.
7.Quản lý CCHT, trang thiết bị có trong biên chế.
8. Báo cáo theo quy định.
9. Làm các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.
+ Tiêu chuẩn  ngoại hình nhân sự;
+ Tiêu chuẩn về trình độ Văn Hóa theo Nghị định 52/2008/NĐ-CP;
+ Tiêu chuẩn đào tạo nghiệp vụ bảo vệ Nghị định 52/2008/NĐ-CP;
+ Tiêu chuẩn trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ cho nhân viên;
+ Tiêu chuẩn quy trình nghiệp vụ.
+ Thành lập đội tuần tra phản ứng nhanh
+ Lập chốt theo khu vực: 1 đội (5 người)/Quận
+ Kết nối thông tin phòng điều kiển trung tâm với đội tuần tra
+ Kết nối với cơ quan chức năng: Công an hình sự, Công An phường, Công An 113.
+ Sử dụng hệ thống Camera kết nối Internet giám sát an ninh từ xa.
+ Sử dụng hệ thống báo cháy kết nối phòng trực an ninh.
+ Sử dụng hệ thống báo rò khí Gas.
+ Sử dụng hệ thống báo động đột nhập.
+ VSC Việt Nam mua bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp mệnh giá: 5 tỷ đồng;
+ VSC Việt Nam mua bảo hiểm 24/24 mệnh giá: 30,000,000/nhân viên.
+ Bộ đàm: 01 bộ đàm/1 vị trí
+ Gậy sắt: 01 gậy/1 vị trí
+ Máy rà kim loại: Vị trí check người, thiết bị, vật tư, hàng hóa
+ Máy giám sát lịch trình tuần tra: Vị trí tuần tra
+ Camera gián sát: Lắp đặt camera giám sát an ninh từ xa
+ Đầu tư hệ thống Carparking cho bãi xe
+ Hệ thống sổ sách, From mẫu, VPP...

VSC Hồ Chí Minh

0904 621 656

daivscvietnam@tgmail.com

VSC Đà Nẵng

0932 399 559

daivscvietnam@tgmail.com

VSC Hà Nội

0988 193 183

daivscvietnam@tgmail.com

Số người online: 4

Tổng truy cập: 151.558

VSC VIET NAMVSC VIET NAMVSC VIET NAM