Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng

28/11/2021 21:57 UTC - Lượt xem: 50628

Công trường xây dựng là mục tiêu bảo vệ rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn. Chính vì vậy người bảo vệ cần nắm vững nhiệm vụ của mình và có kinh nghiệm triển khai các nghiệp vụ chi tiết. Vậy nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng bao gồm những gì? Cùng Bảo Vệ VSC tìm hiểu thông tin chi tiết tại bài viết này!

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng

 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ công trường xây dựng.
 • Thông thạo quy định an toàn lao động, có chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động
 • Tìm hiểu kỹ phương án bảo vệ công trường xây dựng.
 • Học, lắm vững chức năng, quyền hạn của người bảo vệ công trường xây dựng.
 • Nắm rõ nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc của công trường.
 • Chấp hành nghiêm quy định của công ty bảo vệ, của Pháp luật về hoạt động bảo vệ.
 • Luôn chuẩn bị đầy đủ trang phục, đồng phục, bảo hộ, dụng cụ cần thiết theo quy định.
 • Thự hiện nghiêm công tác báo cáo, bàn giao, giao ca hàng ngày.
 • Trung thực, dũng cảm và cầu thị trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.
 • Bảo vệ an toàn cho người và tài sản tại công trường xây dựng.
 • Duy trì an ninh trật tự cho công trường xây dựng hoạt động liên tục.
 • Xử lý toàn bộ các sự vụ việc liên quan đến hoạt động bảo vệ tại công trường.

nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng

 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường tại các vị trí

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường tại vị trí cổng chính

 • Trực vị trí cổng chính công trường theo sự phân công của chỉ huy trưởng.
 • Duy trì an ninh, trật tự toàn bộ cổng chính công trường xây dựng.
 • Điều tiết giao thông trước cổng, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi lưu thông.
 • Kiểm soát cánh cửa cổng luôn để chế độ đóng, chỉ mở cho người và phương tiện vào/ra công trường khi đủ điều kiện theo quy định của công trường.
 • Kiểm soát luồng người vào/ra công trường theo quy định của ban điều hành.
 • Kiểm soát luồng phương tiện vào/ra công trường theo quy định của công trường.
 • Kiểm soát tài sản, thiết bị của công trường qua cổng chính theo quy định.
 • Tiếp nhận bưu phẩm, lưu, gửi bưu phẩm từ cán bộ văn phòng ban điều hành
 • Thực hiện ghi chép sổ sách và quản lý sổ đảm bảo không mất mát, thất thoát.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất lên cấp quản lý bảo vệ.
 • Phối hợp các vị trí khác trong công trường đảm vào an ninh, an toàn công trường.

nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng

 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường tại vị trí kho vật tư thiết bị

 • Trực tại vị trí kho vật tư của công trường theo sự phân công của chỉ huy
 • Duy trì an ninh, trật tự khu vực kho vật tư tại công trường.
 • Duy trì việc cấp phát vật tư, thiết bị từ cán bộ khi đến công nhân tổ đội diễn ra theo thứ tự, an toàn.
 • Giám sát hoạt động nhận hàng giữa nhà cung cấp với cán bộ thủ kho
 • Đảm bảo an toàn cho vật tư, thiết bị tại kho vật tư
 • Nhận bàn giao từ cán bộ kho về hiện trạng kho, vật tư, thiết bị, niêm phong theo quy định
 • Tuần tra , kiểm soát bảo vệ kho thời gian cán bộ kho không có tại kho.
 • Tiến hành kiểm đếm các vật tư theo chủng loại, ghi chép số lượng, tình trạng vào sổ hàng ngày.
 • Tổng hợp diễn biến ca trực, báo cáo chỉ huy theo quy định.

nghiệp vụ bảo vệ công trường xây dựng

 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường tại vị trí tuần tra

 • Nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát công trường theo sự phân công của chỉ huy
 • Thực hiện lịch trình tuần tra đã được lập trình từ trước, tuần tự từ điểm đầu đến điểm cuối, sử dụng máy tuần tra, giám sát lịch trình tuần tra.
 • Quan sát, kiểm tra, thống kê toàn bộ tài sản, thiết bị quản lý theo danh sách, kịp thời phát hiện mất mát, hư hỏng, bất thường.
 • Kiểm tra các vị trí nhạy cảm, điểm khuất, hàng rao hỏng, điểm mù mắt camera, điểm tối. Đảm bảo không có đối tượng thâm nhập công trường, trộm cắp, tẩu tán tài sản của công trường.
 • Thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống vách tôn, hàng rào công trường, kịp thời phát hiện vị trí hàng rào hở, hỏng, đổ. Tổng hợp báo cáo chỉ huy và ban điều hành
 • Hỗ trợ thay vị trí cố định trong ca làm việc vào các thời điểm được yêu cầu.
 • Tăng cường hỗ trợ vị trí cổng chính vào giờ cao điểm như giờ công nhân vào ca, giờ công nhân tan ca…
 • Phối hợp các vị trí đảm bảo an toàn, an ninh toàn bộ công trường.
 • Tổng hợp báo cáo lình trình tuần tra, sự cố bất thường, vụ việc mất an toàn

 

nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng

 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường tại vị trí kiểm soát căn hộ hoàn thiện

 • Tiếp nhận vị trí tuần tra kiểm soát căn hộ thi công hoàn thiện, quản lý căn hộ.
 • Đảm bảo an ninh an toàn khu vực thi công quản lý.
 • Quản lý chìa khóa căn hộ theo danh sách quản lý.
 • Thống kê thiết bị, vật tư, tình trạng căn hộ trong danh sách quản lý.
 • Tiếp nhận thông tin yêu cầu mở cửa căn hộ theo giấy phép đăng ký thi công.
 • Mở cửa căn hộ theo danh sách đăng ký.
 • Bàn giao toàn bộ thiết bị, vật tư, tình trạng căn hộ về vệ sinh cho tổ đội thi công, ký sổ bàn giao cụ thể.
 • Tuần tra giám sát biện pháp thi công, an toàn thi công, an toàn PCCC của tổ đội.
 • Tiếp nhận lại căn hộ sau khi tổ đội thi công xong. Tiến hành kiểm đếm vật tư, thiết bị, kiểm tra tình trạng thiết bị. đảm bảo đủ, không hỏng hóc.
 • Tiếp nhận bàn giao thiết bị lắp mới, lập danh sách theo quy định.
 • Khóa cửa căn hộ thi công. Tổng hợp báo cáo cấp quản lý.

 

Nhiệm vụ của ca trưởng ca bảo vệ công trường xây dựng

Ca trưởng là vị trí nhân sự quản lý ca bảo vệ của tổ bảo vệ được công ty bổ nhiệm

Đầu ca trực

 • Có mặt tại mục tiêu trước 30 phút
 • Tiếp nhận danh sách quân số ca trực từ chì huy trưởng
 • Lên kế hoạch phân công vị trí trực cho từng nhân sự trong ca
 • Tiếp nhận bàn giao công việc, công cụ, tình hình ca trực trước từ ca trưởng ca trước
 • Tiếp nhận các chỉ đạo công việc từ chỉ huy trưởng
 • Tập hợp nhân sự trong ca làm việc, chỉnh trang đồng phục, diện mạo
 • Phổ biến nội dung yêu cầu công việc, nội dung bàn giao từ ca trực trước, chỉ đạo từ chỉ huy đến toàn thể nhân viên trong ca trực
 • Phân công vị trí trực cho từng nhân viên, nhân viên về vị trí

 

Trong ca trực

 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động bảo vệ nhà máy của các vị trí trực
 • Tuần tra, kiểm tra, đôn đốc, đào tạo, hỗ trợ nhân viên tại vị trí trực
 • Thực hiện các công việc ca trưởng ca trực bàn giao, chỉ huy yêu cầu
 • Tiếp nhận thông tin từ các vị trí trực, cơ động xử lý, lập biên bản, giải quyết, báo cáo chỉ huy, xin ý kiến chỉ đạo.
 • Giám sát hoạt động của nhà máy qua hệ thống camera
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống an ninh, an toàn, kỹ thuật của nhà máy
 • Tổng hợp diễn biến ca trực
 • Tổng hợp các sự vụ việc, sự cố trong ca trực
 • Lập báo cáo tình hình ca trực

 

Kết thúc ca trực

 • Bàn giao tình hình ca trực choc a trưởng ca sau
 • Bàn giao công cụ, dụng cụ hỗ trợ choc a trưởng ca sau
 • Báo cáo chỉ huy trưởng về diễn biến ca trực, các công việc cần đề xuất

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy trưởng bảo vệ công trường

Chỉ huy trưởng là nhân sự đại diện của công ty bảo vệ làm việc tại công trường. Được công ty bổ nhiệm theo Quyết định của Giám Đốc và điều động đến công trường làm việc.

Chức năng của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu công trường

 • Đại diện công ty bảo vệ làm việc tại công trường xây dựng
 • Quản lý trực tiếp lực lượng bảo vệ của công ty tại công trường xây dựng
 • Triển khai hoạt động bảo vệ công trường theo phương án bảo vệ và hợp đồng dịch vụ
 • Thay mặt công ty xây dựng quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương
 • Quản lý dụng cụ, công cụ hỗ trợ của công ty tại công trường xây dựng

 

Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu công trường

 • Tiếp nhận quân số bảo vệ từ công ty điều động xuống mục tiêu
 • Bố trí nơi ở (nhà đội) cho nhân viên (nếu cần thiết)
 • Chăm lo đời sống cho nhân viên tại mục tiêu quản lý
 • Hướng dẫn, giới thiệu thông tin mục tiêu cho nhân viên bảo vệ mới
 • Đào tạo phương án bảo vệ cho nhân viên bảo vệ, đào tạo nâng cao, tập huấn kỹ năng cho nhân viên bảo vệ.
 • Phổ biến nội quy, quy định, quy trình làm việc tại công trường cho nhân viên bảo vệ
 • Xây dựng các quy trình làm việc theo phương án bảo vệ công trường theo yêu cầu từ đại diện chủ quản. Phổ biến, hướng dẫn nhân viên bảo vệ thực hiện.
 • Cắt ca lịch trực cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Kiểm tra, đông đốc, động viên, đánh giá nhân viên bảo vệ thuộc mục tiêu quản lý
 • Kiểm soát hoạt động bảo vệ nhà máy 24/24, có mặt tại mục tiêu trong mọi thời điểm
 • Tiếp nhận báo cáo từ nhân viên và ca trưởng về sự vụ việc, sự cố trong ca trực
 • Trực tiếp xử lý, giải quyết các sự vụ việc liên quan vượt quá khả năng của nhân viên và ca trưởng.
 • Tổ chức diễn tập, tập huấn, đào tạo định kỳ cho nhân viên theo chuyên đề
 • Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ tại công trường
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động bảo vệ hàng ngày, báo cáo chủ quản theo quy định và đột xuất theo sự việc.
 • Báo cáo định kỳ cơ quan chức năng địa phương về hoạt động bảo vệ tại mục tiêu
 • Báo cáo công ty bảo vệ về tình hình duy trì dịch vụ tại mục tiêu, đề xuất về công ty bổ sung quân số, cấp phát công cụ, văn phòng phẩm…
 • Tổng hợp, lập bảng khối lượng công việc thực hiện trong tháng, lấy xác nhận chủ quản, gửi về công ty làm hồ sơ thanh toán.
 • Chấm công nhân viên, tổng hợp bảng công nhân viên, nộp về công ty làm cơ sở tính lương nhân viên hàng tháng.
 • Tuyển dụng, chủ động tạo nguồn nhân sự dự phòng cho mục tiêu quản lý và hỗ trợ công ty công tác tuyển chọn nhân sự có năng lực.

 

Quyền hạn của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu công trường

 • Điều hành toàn bộ đội ngũ nhân sự bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Lập biên bản, đình chỉ nhân viên 01 ngày nếu vi phạm nội quy, quy định tại mục tiêu
 • Cho nhân viên nghỉ dưới 03 ngày, trong trường hợp mục tiêu sắp xếp được nhân sự
 • Đề xuất khen thưởng nhân viên lập thành tích tốt trong công việc
 • Kiến nghị hình thức kỷ luật nhân viên vi phạm nội quy, quy định mục tiêu
 • Từ chối tiếp nhận nhân sự không đạt yêu cầu, nhân viên vi phạm nhiều lần, nhân viên không có khả năng thực hiện công việc tại mục tiêu bảo vệ.
 • Tiến cử nhân sự ứng tuyển các vị trí ca trưởng, quản lý trong kỳ tuyển dụng nội bộ công ty.

 

Như vậy, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ công trường xây dựng bao gồm: nhiệm vụ trực cổng chính, kiểm soát vật tư tại kho, tuần tra kiểm soát đề phòng rủi ro, … Hi vọng những thông tin trên mà Bảo Vệ VSC cung cấp đến quý vị là hữu ích. Để được tư vấn chi tiết về phương án bảo vệ cũng như giá dịch vụ bảo vệ công trường chuyên nghiệp xin vui lòng liên hệ hotline 0988.193.183. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng, an toàn nhất.

 
Bài xem nhiều