Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng

28/11/2021 22:13 +07 - Lượt xem: 47782

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng là đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hàng hóa trong kho hàng. Vậy người bảo vệ kho hàng phải thực hiện những nhiệm vụ gì? Cần đào tạo, trang bị kiến thức nhiệm vụ nào cho nhân viên bảo vệ kho hàng? Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ kho hàng cần triển khai phương án cụ thể cho từng vị trí mục tiêu ra sao? Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết tại bài viết này.

nhiệm vụ nhân viên bảo vệ kho hàng

 

Nhiệm vụ chung của nhân viên bảo vệ kho hàng

 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ kho hàng.
 • Tìm hiểu kỹ phương án bảo vệ kho hàng.
 • Học, lắm vững chức năng, quyền hạn của người bảo vệ kho hàng.
 • Nắm rõ nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc kho hàng.
 • Chấp hành nghiêm quy định của công ty bảo vệ, của Pháp luật về hoạt động bảo vệ.
 • Luôn chuẩn bị đầy đủ trang phục, đồng phục, bảo hộ, dụng cụ cần thiết theo quy định.
 • Thực hiện nghiêm công tác báo cáo, bàn giao, giao ca hàng ngày.
 • Trung thực, dũng cảm và cầu thị trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ.
 • Bảo vệ an toàn cho người, tài sản và hàng hóa tại kho hàng.
 • Duy trì an ninh trật tự cho kho hàng.
 • Xử lý toàn bộ các sự vụ việc liên quan đến hoạt động bảo vệ kho hàng.

 

nghiệp vụ bảo vệ tại kho hàng, logistics

 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng tại các vị trí làm việc

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng tại vị trí cổng chính

 • Trực vị trí cổng chính nhà máy theo sự phân công của chỉ huy trưởng
 • Duy trì an ninh, trật tự toàn bộ cổng chính kho hàng
 • Điều tiết giao thông trước cổng, đảm bảo thông thoáng, thuận lợi lưu thông
 • Kiểm soát cánh cửa cổng luôn để chế độ đóng, chỉ mở cho người và phương tiện vào/ra kho khi đủ điều kiện theo quy định của ban lãnh đạo.
 • Kiểm soát luồng người vào/ra kho theo quy định của kho hàng
 • Kiểm soát luồng phương tiện vào/ra kho hàng theo quy định của kho hàng
 • Kiểm soát tài sản, thiết bị của kho hàng qua cổng chính theo quy định
 • Tiếp nhận bưu phẩm, lưu, gửi bưu phẩm từ cán bộ văn phòng theo quy định
 • Trực tổng đài điện thoại, nối máy đến máy lẻ phòng ban, bộ phận của văn phòng
 • Quan sát hoạt động của kho hàng qua màn hình camera đặt tại phòng bảo vệ cổng chính.
 • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên xin việc tại kho hàng, nộp phòng tuyển dụng
 • Thực hiện ghi chép sổ sách và quản lý sổ đảm bảo không mất mát, thất thoát.
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định và đột xuất lên cấp quản lý bảo vệ.
 • Phối hợp các vị trí khác trong kho hàng đảm vào an ninh, an toàn cho kho hàng.

nghiệp vụ bảo vệ tại kho hàng, logistics

 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng tại vị trí xuất nhập hàng hóa

 • Trực tại vị trí xuất nhập hàng hóa của kho theo sự phân công của chỉ huy
 • Duy trì an ninh, trật tự khu vực xuất nhập hàng hóa của kho
 • Sắp xếp thứ tự các xe nhà cung cấp, xe nhập hàng của kho hàng, đảm bảo theo thứ tự
 • Phối hợp vị trí cổng chính về việc điều tiết xe vào khu giao nhận
 • Giám sát hoạt động xuất hàng theo hồ sơ chứng từ đủ chữ ký của cán bộ
 • Kiểm tra hàng hóa xuất theo chủng loại, số lượng, quy cách đối chiếu phiếu xuất
 • Đóng cửa kho khi đã xuất xong đơn hàng
 • Giám sát hoạt động nhận hàng tại vị trí xuất nhập của kho hàng
 • Kiểm tra tình trạng hàng hóa theo tiêu chuẩn nhà cung cấp về đóng gói, hình dạng, nhiệt độ (hàng cần nhiệt độ lạnh)
 • Kiểm tra, đối chiếu hàng hóa thực tế với phiếu giao hàng theo chủng loại, số lượng.
 • Đảm bảo hàng hóa nhập được lưu kho đúng quy định
 • Phối hợp vị trí cổng chính kiểm soát xe giao hàng cho kho hàng.
 • Tổng hợp báo cáo cấp quản lý hoạt động xuất nhập trong ca.

nghiệp vụ kiểm soát xuất nhập hàng hóa tại kho hàng

 

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng tại vị trí tuần tra canh gác

 • Nhận nhiệm vụ tuần tra kiểm soát kho hàng theo sự phân công của chỉ huy
 • Thực hiện lịch trình tuần tra đã được lập trình từ trước, tuần tự từ điểm đầu đến điểm cuối, sử dụng máy tuần tra, giám sát lịch trình tuần tra.
 • Quan sát, kiểm tra, thống kê toàn bộ tài sản, thiết bị quản lý theo danh sách, kịp thời phát hiện mất mát, hư hỏng, bất thường.
 • Kiểm tra các vị trí nhạy cảm, điểm khuất, hàng rào hỏng, điểm mù mắt camera, điểm tối. Đảm bảo không có đối tượng thâm nhập kho hàng, trộm cắp, tẩu tán tài sản của kho hàng.
 • Thường xuyên kiểm tra tình trạng sử dụng của hệ thống kỹ thuật, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC…đảm bảo hoạt động bình thường, kịp thời phát hiện hỏng hóc, hế hạn, chập cháy.
 • Phối hợp các vị trí kiểm tra đột xuất, xác định sự cố, xác minh thông tin khi có các nghi vấn về an toàn, an ninh kho hàng.
 • Thực hiện điều tiết giao thông nội bộ, chỉ dẫn, hướng dẫn giao thông nội bộ trong kho hàng.
 • Hỗ trợ thay vị trí cố định trong ca làm việc vào các thời điểm được yêu cầu.
 • Tăng cường hỗ trợ vị trí cổng chính vào giờ cao điểm như giờ công nhân vào ca, giờ công nhân tan ca…
 • Phối hợp các vị trí đảm bảo an toàn, an ninh toàn bộ kho hàng.

Nhiệm vụ của ca trưởng ca bảo vệ kho hàng

Ca trưởng là vị trí nhân sự quản lý ca bảo vệ của tổ bảo vệ được công ty bổ nhiệm

Đầu ca trực:

 • Có mặt tại mục tiêu trước 30 phút
 • Tiếp nhận danh sách quân số ca trực từ chì huy trưởng
 • Lên kế hoạch phân công vị trí trực cho từng nhân sự trong ca
 • Tiếp nhận bàn giao công việc, công cụ, tình hình ca trực trước từ ca trưởng ca trước
 • Tiếp nhận các chỉ đạo công việc từ chỉ huy trưởng
 • Tập hợp nhân sự trong ca làm việc, chỉnh trang đồng phục, diện mạo
 • Phổ biến nội dung yêu cầu công việc, nội dung bàn giao từ ca trực trước, chỉ đạo từ chỉ huy đến toàn thể nhân viên trong ca trực
 • Phân công vị trí trực cho từng nhân viên, nhân viên về vị trí

Trong ca trực:

 • Kiểm soát toàn bộ hoạt động bảo vệ nhà máy của các vị trí trực
 • Tuần tra, kiểm tra, đôn đốc, đào tạo, hỗ trợ nhân viên tại vị trí trực
 • Thực hiện các công việc ca trưởng ca trực bàn giao, chỉ huy yêu cầu
 • Tiếp nhận thông tin từ các vị trí trực, cơ động xử lý, lập biên bản, giải quyết, báo cáo chỉ huy, xin ý kiến chỉ đạo.
 • Giám sát hoạt động của nhà máy qua hệ thống camera
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống an ninh, an toàn, kỹ thuật của kho hàng
 • Tổng hợp diễn biến ca trực
 • Tổng hợp các sự vụ việc, sự cố trong ca trực
 • Lập báo cáo tình hình ca trực

Kết thúc ca trực:

 • Bàn giao tình hình ca trực choc a trưởng ca sau
 • Bàn giao công cụ, dụng cụ hỗ trợ choc a trưởng ca sau
 • Báo cáo chỉ huy trưởng về diễn biến ca trực, các công việc cần đề xuất

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy trưởng bảo vệ kho hàng

Chỉ huy trưởng là nhân sự đại diện của công ty bảo vệ làm việc tại kho hàng. Được công ty bổ nhiệm theo Quyết định của Giám Đốc và điều động đến kho hàng làm việc.

Chức năng của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu kho hàng

 • Đại diện công ty bảo vệ làm việc tại kho hàng
 • Quản lý trực tiếp lực lượng bảo vệ của công ty tại kho hàng
 • Triển khai hoạt động bảo vệ kho theo phương án bảo vệ và hợp đồng dịch vụ
 • Thay mặt công ty xây dựng quan hệ và phối hợp với cơ quan chức năng địa phương
 • Quản lý dụng cụ, công cụ hỗ trợ của công ty tại kho hàng

 

Nhiệm vụ của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu kho hàng

 • Tiếp nhận quân số bảo vệ từ công ty điều động xuống mục tiêu
 • Bố trí nơi ở (nhà đội) cho nhân viên (nếu cần thiết)
 • Chăm lo đời sống cho nhân viên tại mục tiêu quản lý
 • Hướng dẫn, giới thiệu thông tin mục tiêu cho nhân viên bảo vệ mới
 • Đào tạo phương án bảo vệ cho nhân viên bảo vệ, đào tạo nâng cao, tập huấn kỹ năng cho nhân viên bảo vệ.
 • Phổ biến nội quy, quy định, quy trình làm việc tại kho hàng cho nhân viên bảo vệ
 • Xây dựng các quy trình làm việc theo phương án bảo vệ, theo yêu cầu từ đại diện chủ quản. Phổ biến, hướng dẫn nhân viên bảo vệ thực hiện.
 • Cắt ca lịch trực cho nhân viên bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Kiểm tra, đông đốc, động viên, đánh giá nhân viên bảo vệ thuộc mục tiêu quản lý
 • Kiểm soát hoạt động bảo vệ kho hàng 24/24, có mặt tại mục tiêu trong mọi thời điểm
 • Tiếp nhận báo cáo từ nhân viên và ca trưởng về sự vụ việc, sự cố trong ca trực
 • Trực tiếp xử lý, giải quyết các sự vụ việc liên quan vượt quá khả năng của nhân viên và ca trưởng.
 • Tổ chức diễn tập, tập huấn, đào tạo định kỳ cho nhân viên theo chuyên đề
 • Duy trì và đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ tại kho hàng
 • Tổng hợp báo cáo hoạt động bảo vệ kho hàng, báo cáo chủ quản theo quy định và đột xuất theo sự việc.
 • Báo cáo định kỳ cơ quan chức năng địa phương về hoạt động bảo vệ tại mục tiêu
 • Báo cáo công ty bảo vệ về tình hình duy trì dịch vụ tại mục tiêu, đề xuất về công ty bổ sung quân số, cấp phát công cụ, văn phòng phẩm…
 • Tổng hợp, lập bảng khối lượng công việc thực hiện trong tháng, lấy xác nhận chủ quản, gửi về công ty làm hồ sơ thanh toán.
 • Chấm công nhân viên, tổng hợp bảng công nhân viên, nộp về công ty làm cơ sở tính lương nhân viên hàng tháng.
 • Tuyển dụng, chủ động tạo nguồn nhân sự dự phòng cho mục tiêu quản lý và hỗ trợ công ty công tác tuyển chọn nhân sự có năng lực.

 

Quyền hạn của chỉ huy trưởng đội bảo vệ mục tiêu nhà máy:

 • Điều hành toàn bộ đội ngũ nhân sự bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ tại mục tiêu quản lý
 • Lập biên bản, đình chỉ nhân viên 01 ngày nếu vi phạm nội quy, quy định tại mục tiêu
 • Cho nhân viên nghỉ dưới 03 ngày, trong trường hợp mục tiêu sắp xếp được nhân sự
 • Đề xuất khen thưởng nhân viên lập thành tích tốt trong công việc
 • Kiến nghị hình thức kỷ luật nhân viên vi phạm nội quy, quy định mục tiêu
 • Từ chối tiếp nhận nhân sự không đạt yêu cầu, nhân viên vi phạm nhiều lần, nhân viên không có khả năng thực hiện công việc tại mục tiêu bảo vệ.
 • Tiến cử nhân sự ứng tuyển các vị trí ca trưởng, quản lý trong kỳ tuyển dụng nội bộ công ty.

 

Như vậy, nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ kho hàng bao gồm: nhiệm vụ trực cổng chính, kiểm soát quá trình xuất nhập hàng hóa, tuần tra kiểm soát đề phòng rủi ro, … Hi vọng những thông tin trên mà Bảo Vệ VSC cung cấp đến quý vị là hữu ích. Để được tư vấn chi tiết về báo giá cũng như phương án bảo vệ kho hàng cụ thể xin vui lòng liên hệ hotline 0988.193.183. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ chất lượng, an toàn nhất.

 
Bài xem nhiều